"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

ANKAHED Aşı Takımının Aşı Haftası Özel Mesajı

24 Nisan 2023

Her yıl 24-30 Nisan, aşı ile önlenebilir hastalıklara dikkat çekmek, her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için ve aşıya teşvik etmek amacıyla ‘‘Dünya aşı haftası’’ olarak kutlanmaktadır.

Aşılama çalışmaları sonucu hastalıkların yok edilmesi ile uzayan ömür ortalamasına vurgu yapmak amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önceki senelerde tema olarak “Herkes için Uzun bir Yaşam” belirlenmişti. Bu sene Covid-19 pandemisi ile özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı aşılama programlarının sekteye uğraması nedeniyle 2020 öncesi dönemdeki aşılama başarısını yakalamak için aşılamayı teşvik edici programlar ve tanıtımlar hazırlanmıştır. Ülkemizde aile hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile pandemiye rağmen çocukların aşıları sekteye uğramamış, hatta erişkinlerin aşılanmasında önemli mesafeler kat edilmiştir.

Aşı, insanları hastalıklardan ve hastalıkların sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Aşı sadece bebeklik ya da çocukluk çağında değil yaşamın her döneminde, yaşa ve risk gruplarına göre uygulanır. Aile hekimleri olarak bizler, bazen dede, baba ve torununu aynı gün aşı olmaya aile sağlığı merkezine davet ediyor ve 3 nesile, yaşlarına özel aşılarını uyguluyoruz.

Aşılamayı genel olarak çocukluk çağı ve erişkinlikte aşılama olarak incelersek:

-Çocukluk çağında, geçmişte büyük hasarlar vermiş 13 hastalık için geliştirilmiş aşılar ulusal aşı takvimimizde yer almakta ve uygulamaktadır. Bunlar hepatit B, verem, difteri, boğmaca, tetanoz, poliomiyelit, H. influenza tip B, pnömokok, hepatit A, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği aşılarıdır.

-Endikasyonlarına göre erişkinlerde aşılamada ise influenza, pnömokok, koronavirüs, tetanoz, varisella (suçiçeği), HPV, zona, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, meningokok, hepatit A ve hepatit B önerilmektedir.

Halkımızı yaş ve sağlık durumlarına uyan yapılabilecek aşılarını, hekimlerine danışarak olmaları ve daha sağlıklı bir hayata merhaba diyebilmeleri için davet ediyoruz

ANKAHED AŞI TAKIMI