"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz."

“BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI” ERİŞİLEBİLİR BİR DÜNYA

11 Ocak 2024

“BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER HAFTASI”

ERİŞİLEBİLİR BİR DÜNYA

“Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” 7-14 Ocak arasındadır. Geçmişe baktığımızda, 1921’de İngiltere’de fotoğrafçı James Biggs, geçirdiği kazayla görme yetisini kaybedip evinin çevresindeki yoğun trafikten tedirgin olup sürücüler tarafından daha net görülebilmek için bastonunu beyaza boyadıktan 10 yıl sonra, 1931’de Fransa’da görme engellilerin katıldığı ulusal beyaz baston hareketi adında bir kampanyaya dönüştüğü görülmektedir.

“Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” toplumda ve tüm dünyada farkındalık oluşturmak ve görme engeli bulunan kişilerin sorunlarını konuşmak için önemli bir fırsattır.

Beyaz Baston, kişilerin etiketlenmesine neden olmaz, aksine görme engelli bireylerin güvenli ve bağımsız hareketlerine yardımcı olmaktadır.Ayrıca taşıyıcısının görme engelli olduğunun evrensel bir sembolü olup özgürlük ve bağımsızlığı göstermekte, toplumu birleştirmekte ve harekete geçirmektedir.

Beyaz bastonun kullanılması ve yaygınlaşmasında görme engelliye verilecek eğitim son derece önemlidir.Görme yetersizliğinde beyaz baston, ilk kullanımda zor benimsenmekte ancak sonrasında bırakılmak istenmeyen bir rehber ve arkadaş olmaktadır. 

Görme engelli bireyler toplumumuzun bir parçasıdır ve sayıları artmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü, dünyada en az 2,2 milyar insanda olan görme bozukluğunun en az 1 milyarının önlenebilir veya çözümlenebilir olduğunu belirtmektedir.

Bugün ülkemizde görme engeli olan kişiler herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmayı, toplumla kaynaşmayı ve günlük yaşamlarında bağımsız ve özgür olabilecekleri koşullara sahip olmayı istemektedir.

“Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelli bireyler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” yani erişilebilirlik herkes için olmalıdır.Engelliler için yapılan düzenlemeler aslında herkesin hayatını kaliteli hale getirmektedir.

Hepimiz görme engelli bireyleri toplumdan ayrıştırmadan desteklemeli, tüm fiziksel düzenlemelerde toplumda parçamız olan görme engelli bireyleri düşünmeliyiz.

Görme yetersizliği veya kaybı, görme merkezi veya sinirinin zarar görmesiyle, ayrıca doğrudan gözlerden de kaynaklanmış olabilir.

Aile hekimi herkese kişi merkezli, her yönüyle, kapsamlı sağlık hizmeti sunar, her bireye sağlıklı yaşam davranışları açısından yol gösterir. Ülkemizde görme bozukluğunun erken tespitinde, aile hekimlerinin ‘‘Bebek Çocuk Ergen İzlem Protokolleri’’ ve ‘‘Ulusal Görme Taraması Programı’’kapsamında görme taramalarını yapmaları ve kronik hastalığı olanları göz muayenesine yönlendirmeleri önemlidir.

Tüm engelli bireylerin özgür ve bağımsız olabileceği erişilebilir bir dünya dileğiyle…

Bilim-Eğitim Komisyonu Üyesi
Uzm. Dr. Zühal ALBAYRAK

Kaynakça:
1.WHO https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570
2.Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu https://www.tihek.gov.tr/
3. Türkiye Görme Engelliler Derneği https://www.turged.org.tr/